fredag 28 september 2012

Vårt projektarbete

Sista året på gymnasiet har alla elever ett ämne som heter Projektarbete, detta innebär att eleverna får arbeta med ett stort valfritt projekt på egen hand. Det kan vara allt från att sy en balklänning, skriva en uppsats eller som vi kommer göra, samla in pengar till ett barnhem i Sydafrika. Vi är tre tjejer som går Samhäll Internationell på Af Chapman i Karlskrona. På denna linjen får vi bland annat åka till Sydafrika i februari, därför har vi valt att vårt projektarbete ska gå ut på att ge skolmaterial till barnhemmet Kingdom of Life. Vi vill engagera er på Montessori så att ni ska få lära er om Sydafrika, dess skolsituation och om barnhemmet. Denna blogg är till för att hålla er uppdaterade om projektets fortskridande. Här kommer ni även få reda på era uppdrag och dylikt. Mer information kommer snarast!

Länk till barnhemmet: http://kingdomlife.org.za

SPACE OUT!

Sara, Alice, Julia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar